Motivatie

Thea Zweerink schildert mensen met een verhaal, welk verhaal is niet altijd duidelijk, maar wel voelbaar. Haar streven is om de ziel van de mens weer te geven. Haar inspiratie haalt ze uit oude foto’s van onbekende mensen. Deze foto’s komen uit oude fotoalbums, kranten of het internet. Techniek en materiaalgebruik verschilt per werk, vaak schildert ze in olieverf, maar ook tekeningen en werken in inkt, acryl, thinnerdrukken en installaties maken deel uit van haar werk. Om de herinnering en het gedenken te benadrukken hangt er vaak een waas over de schilderijen. De duidelijk zichtbare lagen in de werken duiden op een tijd die geweest is. Thea blijft steeds zoeken naar verschillende ondergronden en technieken om de mens en met name het portret af te beelden.

Regelmatig schildert Thea ook portretten in opdracht

Thea Zweerink paints people who have something to tell, its a mystery which story, but you can feel it. She wants .to show the psyche of the person she is painting. As inspiration she uses often photos from a long time ago. She finds them in old albums, newspapers and the internet. Materials and techniques vary, often oil paints, but also drawings, ink works, acryl, thinner graphics, and installations are part of her work. To underline the memory and the remembrance you can see a film on her paintings. The visible layers in the works show a past. Thea is always busy to explore different surfaces and techniques to picture the human and in particular the portrait.

If you want a special portrait of a special person you van order it.